Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet som arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Man gör det genom en vilja att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

www.tillvaxtverket.se

Sofisam

Sofisam - om arbetsintegrerande socialt företagande. Webbplatsen ska vara ett stöd för de som vill starta eller driver arbetsintegrerade sociala företag men också för myndigheter som köper tjänster eller finansierar och bidrar till sociala företag. www.sofisam.se

Skoopi

Föreningen SKOOPI är en nationell intresse- och nätverksorganisation som arbetar med stöd och utbildning till sociala arbetsintegrerande sociala företag. SKOOPI arbetar även med opinionsbildning för att påverka förutsättningarna för att starta och driva sociala arbets-integrerande sociala företag. www.skoopi.coop

 

 

Effektivi bildades i december 2015 av medlemmarna i den

ideella föreningen Nya Camera.

Nya Camera bildades 2013 som en del av ett projekt drivet

av AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad. Projektet avslutades den 30 juni 2015 och sedan dess står föreningen på egna ben.

 

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Man erbjuder personlig rådgivning – även online. www.coompanion.se

Effektivi • Tel 070 797 23 31 vard 8 - 12 • E-post ekonomi@effektivi.se