Naturvård

Tel 070 342 91 60

Vi utför slyröjning, trädfällning, skogs och trädgårdsvård, fastighetsskötsel, Snöskottning, Flytta möbler och även lämna saker till återbruket, Dödsbon m m.

Vi har F-skatt

Kontakt: huggoroj@effektivi.se

Samarbetspartner

Västerås Stad

Länsstyrelsen

Förvaltare

Privatpersoner

Take Off

Du hittar oss vid Anundshög i Västerås → klicka här för kartlänk

Effektivi • Tel 070 797 23 31 vard 8 - 12 • E-post ekonomi@effektivi.se